Roc d’Ardenne in samenwerking met Natagora voor de bescherming van de natuur

2_25081140_natagoracover
Natagora is aanwezig in de hele Federatie Wallonië-Brussel en beschikt over talrijke natuurgebieden, verspreid over 5 000 ha. Natagora streeft er naar om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen en bij te dragen tot het herstel van een beter evenwicht tussen de mens en de natuur.

Als partner van Roc d’Ardenne, brengt Natagora al zijn expertise aan om de impact van het evenement op de omgeving tot een minimum te herleiden. Zo kan Roc d’Ardenne rekenen op het advies en de aanbevelingen van Natagora bij het uitwerken van de parcoursen, rekening houdend met de beschermde zones in de regio.

Roc d’Ardenne stort 1.000 euro ten voordele van Natagora en draagt zo bij tot de bescherming van de natuur. Dit bedrag wordt mee ingezet voor de aankoop van natuurgebieden in Wallonie en voor sensibiliseringscampagnes.

Deel dit bericht