Schrijf je nog in voor Roc d’Ardenne!

RocCover
Je kan je nog inschrijven voor Roc d'Ardenne!

Dat kan door het inschrijvingsformulier HIER in te vullen of je kan ook nog ter plaatse inschrijven aan de inschrijvingsstand op de Place de l’Eglise!

Lees HIER meer over hoe je je kan inschrijven en waar je je borstnummer afhaalt.

Deel dit bericht